Zdeněk Drahoš
Kameničky 205
539 41

469 811 382
602 486 891

Kontaktujte nás

Renovace historických objektů

Díky našim dlouholetým truhlá?ským zkušenostem Vám m?žeme nabídnout vysoce odbornou práci v oboru renovací historických objekt?, zejména pak dve?í a oken. Tato práce vyžaduje velmi pe?livé zpracování a pod?ízení výrobních postup? danému historickému materiálu ?i výrobku. 

Máte-li tedy historický objekt ur?ený k rekonstrukci, obra?te se na nás a rádi Vám poradíme jaký bude nejvhodn?jší zp?sob renovace a samoz?ejm? p?ipravíme i cenovou kalkulaci. 

Realizovali jsme již n?kolik zakázek a projekt? renovací, n?které z nich najdete i ve fotogalerii zde na webu. Více pak v naší provozovn?, kde Vás rádi p?ivítáme.